Elena Berezhnikh
Director, Contracts and Grants

Elena Berezhnikh, MBA, CCRP